Technologie eliminacji odorów Corol

Technologie  eliminacji odorów Corol

Firma Corol posiada w swojej ofercie nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie eliminacji odorów – związków złowonnych wydostających się z kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej.

Spółka Corol oferuje następujące rozwiązania:

1. Biofiltry z wypełnieniem biologicznym – stosuje się w miejscach w których emisja odorów jest równomierna i stała bez pików znacząco odbiegających od średnich godzinowych stężeń. Biofiltr z wypełnieniem biologicznym posiada zdolność odbierania i skutecznego rozkładu ładunków ciągłych poniżej 30 ppm do 0 ppmH2S i NH3. Przepustowość biofiltra może osiągać dziesiątki tysięcy m3/h oczyszczanego powietrza. Aktywność złoża biologicznego utrzymuje się 3 – 5 lat, po czym należy wymienić złoże biologiczne. (Zdj. nr 1)

Technologie  eliminacji odorów Corol

2. Biofiltry z wypełnieniem mineralnym – stosuje się w specyficznych warunkach bardzo wysokiej i nierównomiernej emisji gazów złowonnych np. zlewnie, przepompownie sieciowe, studnie rozprężne i inne miejsca w których zalegają skrajnie zagniłe ścieki bez możliwości ich kondycjonowania na wcześniejszych etapach. Wypełnieniem biofiltra jest złoże mineralne, np. lawa (lava rock), która posiada zdolność odbierania i skutecznego rozkładu ładunków ciągłych powyżej 300 ppm do 0 ppm H2S, oraz do maksymalnej redukcji impulsowych ładunków o wysokim stężeniu gazów złowonnych. Skuteczność usuwania odorów do 99%, a złoże ma trwałość około 20 lat. (Zdj. nr 2)

Technologie  eliminacji odorów Corol

3. Adsorbery z wkładem węglowym – stosuje się powszechnie w oddalonych i specyficznych obiektach, np. przy studniach rozprężnych przepompowniach mokrych i innych miejscach w pobliżu wydzielania się związków złowonnych ze ścieków. Adsorber może stanowić urządzenie samodzielnie działające lub być dodatkowym wyposażeniem biofiltra. Zaletą adsorbera z wkładem, który stanowi węgiel aktywny, jest jego natychmiastowe działanie po zamontowaniu, oraz skuteczność oczyszczania powietrza bez względu na zmienną intensywność napływu gazów złowonnych. W celu poprawy trwałości wsadu, adsorber może być wyposażony w dodatkowe elementy technologiczne takie jak osuszacz powietrza, nagrzewnicę, filtry przeciwpyłowe, izolację termiczną. (Zdj. nr 3).

Technologie  eliminacji odorów Corol

Więcej na: Systemy oczyszczania powietrza i gazów procesowych