Szkolenia

Szkolenia

Rok 2018

W dniach 13 – 14 09. 2018 r. odbyło się Seminarium dla Projektantów. W Seminarium wzięło udział 30 osób.

Tematy poruszane na spotkaniu :

Biologiczne ( i nie tylko ) metody neutralizacji odorów w gospodarce ściekowej skuteczność oczyszczania powietrza na poziomie 99% – więcej na Systemy oczyszczania powietrza i gazów procesowych.

Zakres prezentacji:

 • Projekt Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
 • Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej.
 • Krajowy Program Ochrony Powietrza ( KPOP ) Minister Środowiska.
 • Identyfikacja źródeł emisji substancji złowonnych.
 • Metody redukcji i ograniczania emisji substancji zapachowych: filtracja, biofiltracja, biopłuczki, modyfikacja zapachu, biopreparaty.
 • Instalacje pilotażowe

Trendy w rozwoju tłoczni ścieków – więcej na Tłocznie ścieków.

Zakres prezentacji: 

Przedstawiono możliwości wprowadzania nowych rozwiązań, głównie w zakresie:

 • wykorzystania specjalnych klap cedzących,
 • zabezpieczenia przed cofaniem ścieków do rozdzielacza,
 • dostosowania kształtu separatora do dokładnego wypłukiwania ścieków,
 • skuteczne rozwiązania chroniące pompy przed zapychaniem.

Omówiono również ekonomiczne i eksploatacyjne efekty innowacyjnych rozwiązań.


Zapobieganie zagniwaniu ściekówskuteczna metoda walki z problemem emisji odorów z systemów kanalizacyjnych – więcej na Systemy przeciwdziałania zagniwaniu ścieków.

 Zakres prezentacji: 

 1. Ustawa Prawo o Ochronie Środowiska art.222.1
 2. Powstawanie siarkowodoru ( H2S ) w instalacjach kanalizacyjnych.
 3. Wpływ stężenia siarkowodoru w powietrzu na bezpieczeństwo ludzi.
 4. Sposoby ograniczania emisji odorów: hermetyzacja źródeł odoru, stosowanie filtrów i wkładów studzienkowych w miejscu powstawania odoru, instalowanie biofiltrów i filtrów adsorpcyjnych,
 5. Sposoby przeciwdziałania tworzeniu się odorów poprzez: stosowanie środków chemicznych np. biopreparaty, regularne czyszczenie kanalizacji, napowietrzanie ścieków – najnowsza technologia
 6. Wymagania technologiczne wykonania systemu napowietrzania ścieków,
 7. Projektowanie systemu napowietrzania ścieków.
 8. Schematy systemu napowietrzania ścieków.

Kontenerowe stacje napowietrzania dla powstających i istniejących przepompowni tradycyjnych oraz tłoczni ścieków – więcej na Systemy przeciwdziałania zagniwaniu ścieków.

Zakres prezentacji:

 1. Budowa i urządzenia kontenerowej stacji napowietrzania.
 2. Szczegółowe omówienie funkcji napowietrzania ścieków.
 3. Dobór kontenerowej stacji napowietrzania ścieków: wymagania dla nowych projektów, ocena możliwości napowietrzania ścieków na obiektach istniejących, obliczenia: kryteria do obliczenia potrzeby napowietrzania oraz zapotrzebowanie powietrza dla utrzymania procesów tlenowych.

 

Ponadto przedstawiono aspekty prawne w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych ( pzp ) na temat  – Opis  przedmiotu zamówienia  w realizacji zamówień na roboty budowlane.

Temat omówił partner COROL – Radca prawny specjalizujący się w pzp.

 

 

Szkolenia I połowa 2017r.

 1. „Szkolenie z zakresu doboru armatury i urządzeń proponowanych przez firmę COROL”
 2. „Wymienniki grafitowe produkowane przez firmę GAB NEUMANN” – 3 prezentacje u klientów z branży hutniczej i chemicznej.
 3. „Dobór zaworów oddechowych i płytek bezpieczeństwa produkowanych przez CDC i GROTH Corporation” – 4 prezentacje u klientów z branży chemicznej, petrochemicznej i rafineryjnej.