Sympozja

Sympozja

 

Rok 2019

 


W dniach 12 – 13.02.2019 w Otwocku odbyła się konferencja naukowo-techniczna organizowana przez Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o. pt. Zapobieganie emisji odorów w obiektach komunalnych i przemysłowych.

Do Otwocka przybyło ponad 100 uczestników z całej Polski. W dniu 13.02.2019 zorganizowana została wycieczka techniczna do Oczyszczalni Ścieków Południe.

Jako jeden ze Sponsorów konferencji przedstawiciele naszej firmy wystąpili z prezentacją pt.:

„Nowoczesne i wysokowydajne metody zapobiegania zagniwaniu ścieków oraz dezodoryzacji powietrza”

mając na celu przedstawienie bardzo wysokiej skuteczności przedstawionych rozwiązań, niskich kosztów inwestycji, niskich kosztów eksploatacyjnych a także bardzo wysokiej skuteczności oddziaływania lokalnie oraz w systemie rozproszonym dla oferowanych przez firmę Corol rozwiązań.

Sympozja    Sympozja

 

 

Rok 2018 

 

W dniach 20 – 21 09. 2018 r. odbyło się XIII Spotkanie Eksploatatorów tłoczni ścieków.

Tematy poruszane na spotkaniu :

Biologiczne ( i nie tylko ) metody neutralizacji odorów w gospodarce ściekowej skuteczność oczyszczania powietrza na poziomie 99% – więcej na Systemy oczyszczania powietrza i gazów procesowych.

Zakres prezentacji:

 • Projekt Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
 • Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej.
 • Krajowy Program Ochrony Powietrza ( KPOP ) Minister Środowiska.
 • Identyfikacja źródeł emisji substancji złowonnych.
 • Metody redukcji i ograniczania emisji substancji zapachowych: filtracja, biofiltracja, biopłuczki, modyfikacja zapachu, biopreparaty.
 • Instalacje pilotażowe

Trendy w rozwoju tłoczni ścieków – więcej na Tłocznie ścieków.

Zakres prezentacji: 

Przedstawiono możliwości wprowadzania nowych rozwiązań, głównie w zakresie:

 • wykorzystania specjalnych klap cedzących,
 • zabezpieczenia przed cofaniem ścieków do rozdzielacza,
 • dostosowania kształtu separatora do dokładnego wypłukiwania ścieków,
 • skuteczne rozwiązania chroniące pompy przed zapychaniem.

Omówiono również ekonomiczne i eksploatacyjne efekty innowacyjnych rozwiązań.


Zapobieganie zagniwaniu ściekówskuteczna metoda walki z problemem emisji odorów z systemów kanalizacyjnych – więcej na Systemy przeciwdziałania zagniwaniu ścieków.

 Zakres prezentacji: 

 1. Ustawa Prawo o Ochronie Środowiska art.222.1
 2. Powstawanie siarkowodoru ( H2S ) w instalacjach kanalizacyjnych.
 3. Wpływ stężenia siarkowodoru w powietrzu na bezpieczeństwo ludzi.
 4. Sposoby ograniczania emisji odorów: hermetyzacja źródeł odoru, stosowanie filtrów i wkładów studzienkowych w miejscu powstawania odoru, instalowanie biofiltrów i filtrów adsorpcyjnych,
 5. Sposoby przeciwdziałania tworzeniu się odorów poprzez: stosowanie środków chemicznych np. biopreparaty, regularne czyszczenie kanalizacji, napowietrzanie ścieków – najnowsza technologia
 6. Wymagania technologiczne wykonania systemu napowietrzania ścieków,
 7. Projektowanie systemu napowietrzania ścieków.
 8. Schematy systemu napowietrzania ścieków.

Kontenerowe stacje napowietrzania dla powstających i istniejących przepompowni tradycyjnych oraz tłoczni ścieków – więcej na Systemy przeciwdziałania zagniwaniu ścieków.

Zakres prezentacji:

 1. Budowa i urządzenia kontenerowej stacji napowietrzania.
 2. Szczegółowe omówienie funkcji napowietrzania ścieków.
 3. Dobór kontenerowej stacji napowietrzania ścieków: wymagania dla nowych projektów, ocena możliwości napowietrzania ścieków na obiektach istniejących, obliczenia: kryteria do obliczenia potrzeby napowietrzania oraz zapotrzebowanie powietrza dla utrzymania procesów tlenowych.

 

W trakcie spotkania uczestnicy obejrzeli  w terenie instalację wyposażoną w  infrastrukturę służącą do kondycjonowania ścieków na trasie rurociągów tłocznych, oraz w trakcie przetrzymywania ścieków w komorach retencyjnych przepompowni ścieków. Instalację wybudowano w celu zapobiegania zagniwaniu ścieków i uciążliwości odorowej.

Ponadto zaprezentowano i omówiono najciekawsze inwestycje z roku 2017 i nagrodzono te inwestycje Wyróżnieniem.

 

 

Rok 2017

 

Sympozja w ramach programu T&L (Teaching & Lunch) – I połowa 2017r.

 1. „Prawidłowy dobór armatury wysokociśnieniowej oraz stacji redukcyjno-schładzających.”
 2. „Metodyka postępowania przy wyborze odpowiednich typów zaworów w zależności od warunków roboczych pracy armatury, jej zabudowy i funkcji w aplikacjach procesowych, w których medium to zimna woda.”