Oferta serwisowa

Oferta serwisowa

Spółka Corol świadczy usługi serwisowe dla produkowanych i sprzedawanych urządzeń i armatury w zakresie dostaw swojej oferty.

Specjaliści Działu Serwisu wykonują:

  • przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne dostarczanych urządzeń;
  • montaż urządzeń  oraz wyposażenia kompletującego realizację dostawy, remonty pomp w tym suszenie, przezwajanie, wymiana części, malowanie, pomiary izolacji;
  • projektowanie, wykonawstwo, programowanie, konserwacja i modernizacja aparatury kontrolno – pomiarowej;
  • budowę oraz obsługę eksploatacyjną biofiltrów;
  • kompleksową wymianę wsadów filtracyjnych wraz z zagospodarowaniem odpadów;
  • przeglądy i regulację armatury na sieciach wodnych;
  • montaż i nastawy napędów armatury przemysłowej;
  • montaż i zabudowę wyposażenia ze stali gatunkowych i tworzyw sztucznych dla obiektów przemysłowych i gospodarki  wodno – kanalizacyjnej między innymi  włazy,  podesty, kominki, i inne;
  • szkolenia eksploatacyjne w zakresie obsługi  zamontowanych urządzeń.

Serwisanci posiadają wieloletnie doświadczenie wraz z niezbędnymi uprawnieniami w pełnym zakresie świadczonych usług.

Szczegółowe informacje: kontakt Dział Serwisu