Przewodność elektryczna emalii produktów Thaletec

Przewodność elektryczna emalii produktów Thaletec

Inżynieria materiałowa – materiały typu Condusist firmy Thaletec rozpraszające ładunki elektrostatyczne

Przewodność elektryczna emalii produktów ThaletecPrzewodność elektryczna emalii produktów Thaletec

Opatentowane wyłożenia emaliowane typu CONDUSIST – THALETEC

W trakcie procesu mieszania na skutek tarcia różnych nieprzewodzących mieszanin oraz rozpuszczalników następuje naelektryzowanie materiałów warstwy reaktorów, zbiorników i innych elementów danego urządzenia.

To z kolei powoduje powstawanie licznych wyładowań elektrostatycznych przechodzących przez szklaną warstwę zbiornika oraz innych części wbudowanych.

Ostatecznie może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń i defektów powłok emalii.

Dlatego też firma Thaletec opatentowała wyłożenie szklane typu CONDUSIST, która w sposób stały rozładowuje ładunki elektrostatyczne z reaktora wyłożonego emalią, a tym samym zapobiega uszkodzeniu warstwy szklanej.

Dzięki temu ryzyko zaiskrzenia i zapłonu jest zminimalizowane, a zakres zastosowania urządzeń procesowych może być znaczenie większy.

Wyłożenie typu CONDUSIST w odpowiedni sposób kieruje ładunek elektryczny z powierzchni reaktora emaliowanego, który wchodzi w bezpośredni kontakt z danym produktem.

Pozostały ładunek resztkowy wynosi około 1% ładunku elektrycznego wyłożenia konwencjonalnego.
Materiał typu CONDUSIST składa się ze specjalnej powłoki przewodzącej elektrycznie i licznych warstw pokrywających, które również przewodzą prąd elektryczny.

Warstwa gruntowa oraz wierzchnia zawierają cząstki ceramiczne ułożone w odpowiedni sposób sieciowy (nieaktywny katalitycznie ) , które przewodzą ładunek elektryczny do stalowego korpusu urządzenia.

Przewodność elektryczna emalii produktów Thaletec

Mikrografika przedstawiająca przekrój warstwy emalii

Przewodność elektryczna emalii produktów Thaletec

Defekt spowodowany wyładowaniem elektrostatycznym. Średnica otworu wynosi ok. 0,5 mm.

Podstawowe zalety emalii typu CONDUSIST:

 • Cała warstwa emalii jest rozpraszająca elektrycznie, oznacza to, że zdolność rozpraszania
  pozostaje nienaruszona, nawet po korozyjnym ataku wyłożenia powłoki emaliowanej do jego użytecznej granicy
 • Odporność chemiczna odpowiada odporności znanej emalii typu „RAS-glass”
 • Nie ma działania katalitycznego
 • Kolor jasnoniebieski podobny do THALETEC TPE 2000 (szkło farmaceutyczne) stosowany do produkcji aktywnych składników
 • Wszystkie istotne elementy mogą być wyposażone w antystatyczne wyłożenie szklane bazujące na materiale CONDUSIST
 • Wyłożenie szklane wykonane jest zgodnie ze znanymi kryteriami jakościowymi :
  DIN EN ISO 28721-1
 • CONDUSIST jest szczególnie odpowiedni zarówno dla nowo wyprodukowanych reaktorów, zbiorników lub komponentów, jak również dla tych podlegających ponownemu wyłożeniu.
 • Kolor jasnoniebieski jest szczególnie popularny wśród producentów aktywnych składników farmaceutycznych w których istotna jest kontrola wzrokowa aparatury po procesie czyszczenia.

REASUMUJĄC:

Do tej pory emalia standardowa typu „RAS-glass” była bardzo powszechnie stosowana.
Ponad 75% całej aparatury oraz komponentów zostało wyłożonych tą sprawdzoną emalią techniczną.
W kwietniu 2020 roku łączna liczba zbiorników oraz reaktorów wyłożonych emalią typu CONDUSIST przekroczyła liczbę wykonanych w wersji standardowej.
Świadczy to o wysokim zainteresowaniu tego typu wyłożeniem emalii i jest w pełni akceptowana przez dużą liczbę klientów.
Oczywiście dla typowych zastosowań w produkcji chemicznej ,farmaceutycznej parametry dotyczące wydajności są dokładnie takie same jak w wersji standardowej, są w pełni użyteczne i bezpieczne do obsługi oraz pracy instalacji.

Przewodność elektryczna emalii produktów Thaletec

Porównanie standardowej emalii RAS do emalii typu CONDUSIST /kV – czas/

 

Przewodność elektryczna emalii produktów Thaletec

Wykres potencjału elektrycznego w trakcie mieszania dla emalii konwencjonalnej oraz typu Condusist

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z inżynierami firmy Corol Sp. z o.o.

Oferujemy bezpłatne konsultacje oraz dobór odpowiednich urządzeń armatury przemysłowej.

Kontakt : office@corol.pl

Opracował na bazie materiałów Thaletec : mgr inż. Filip Prętki

Zobacz również: http://www.corol.pl/oferta/aplikacje-przemyslowe/reaktory-emaliowane-wraz-z-osprzetem-thaletec/