Opis systemu

Opis systemu

Technologia tłoczni ścieków polega na odseparowaniu ze ścieków stałych zanieczyszczeń, które mogłyby zablokować pracę pomp.
Doprowadzane do przepompowni ścieki wpływają do zbiornika tłoczni, wewnątrz którego  wbudowany jest układ cedzenia – rozdzielacz wraz z separatorami, gdzie następuje proces oddzielenia i czasowego gromadzenia zanieczyszczeń stałych. Uwolnione od większych zanieczyszczeń ścieki wpływają dalej do zbiornika retencyjnego tłoczni. Po napełnieniu zbiornika pompy przetłaczają jego zawartość do rurociągu tłocznego, wypłukując po drodze z separatora zatrzymane w nim oddzielone zanieczyszczenia stałe.

Korzyści z użytkowania tłoczni ścieków:

  • ochrona pomp przed zapychaniem i nadmiernym zużyciem
  • eliminacja kontaktu ścieków z otoczeniem, co redukuje  niekorzystne oddziaływanie na środowisko
  • obniżenie kosztów eksploatacji przez zmniejszenie zużycia energii i bezawaryjne funkcjonowanie
  • zapewnienie higienicznych warunków i bezpieczeństwa obsługi
  • wydłużenie żywotności elementów wyposażenia i konstrukcji przepompowni

Szczegółowe informacje na zapytanie – kontakt: mailto:office@corol.pl