System napowietrzania ścieków w przepompowni

System napowietrzania ścieków w przepompowni

Ścieki dopływające do przepompowni często charakteryzują się znacznym deficytem rozpuszczonego tlenu. Zamontowanie rusztu z dyfuzorami napowietrzającymi wewnątrz zbiornika przepompowni pozwala na intensywne dotlenienie ścieków, w czasie ich przetrzymania, dzięki czemu ich stan ulega znaczącej poprawie zanim zostaną przepompowane do rurociągu tłocznego.
Oferujemy systemy dla każdej tłoczni ścieków jak i dla nowych i istniejących przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi.

Sprężone powietrze jest tłoczone do rusztu napowietrzającego ze sprężarki lub dmuchawy, która włączana jest przez układ sterujący zgodnie z indywidualnie ustalonym algorytmem pracy.
Uzupełnieniem układu napowietrzania jest kominek świecowy z węglem aktywnym CKS, który montuje się na wylocie z wentylacji w celu zabezpieczenia otoczenia przepompowni przed rozprzestrzenianiem się uciążliwych zapachów.

Więcej tutaj: http://www.corol.pl/oferta/technologie-komunalne/systemy-oczyszczania-powietrza-i-gazow-procesowych/kominek-filtracyjny-z-wkladem-weglowym-typ-ckf/

Zespół napowietrzania drobnopęcherzykowego – rysunek poglądowy

Karta katalogowa do pobrania

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Inżynierami Projektu Corol – oferujemy darmowe konsultacje i dobór urządzeń, kontakt: mailto:office@corol.pl