Kominki

Kominki

Spółka Corol oferuje szeroki zakres rozwiązań dla zakończenia układów wentylacji wywiewnej oraz nawiewno – wywiewnej w postaci kominków wykonanych ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz PE.

Kominki służą do cyrkulacji powietrza w zamkniętych obiektach typu zbiorniki, komory podziemne, studnie, instalacje kanalizacyjne itp.

Kominki Kominki Kominki
Kominek wentylacyjny CKW

pełni funkcję wywietrznika i służy do redukcji kondensatu pary wodnej.

Kominek filtracyjny CKF

służy zapobieganiu uciążliwości zapachowych powstających na skutek zagniwania ścieków, jak również do oczyszczania powietrza z odorów – złowonnych gazów wydostających się do atmosfery.

Kominek świecowy CKS

z wkładem z węgla aktywnego przystosowany do pracy w dwukierunkowej instalacji oddechowej zbiornika ścieków, filtrujący powietrze wychodzące i wpuszczający powietrze do zbiornika z pominięciem węgla.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Inżynierami Projektu Corol – oferujemy darmowe konsultacje i dobór kominków, kontakt: mailto:office@corol.pl

Karta katalogowa do pobrania