Biopłuczki i złoża zraszane

Biopłuczki i złoża zraszane

PŁUCZKA GAZOWA

W płuczkach gazowych jako medium absorpcyjnego używa się wody. Płuczki takie najczęściej są wykorzystywane tam gdzie istnieje potrzeba usunięcia części stałych z powietrza lub konieczność nawilżenia powietrza przed kolejnym procesem. Np. w biofiltrze, gdzie przed zasadniczym oczyszczaniem powietrza przez mikroorganizmy zachodzi konieczność oddzielenia pyłów oraz nawilżenia powietrza.

 

PŁUCZKA BIOLOGICZNA

W biopłuczkach proces unieszkodliwiania zanieczyszczeń rozłożony jest na dwa etapy.

W pierwszym etapie strumień gazów jest wprowadzany do kolumny płuczącej, gdzie szkodliwe substancje są absorbowane w roztworze płuczącym (z reguły w wodzie), podawanym w przeciwprądzie do przepływającego strumienia gazów.

W drugim etapie ciecz obciążona szkodliwymi substancjami jest regenerowana w odrębnym bioreaktorze (komorze osadu czynnego), gdzie następuje mikrobiologiczny rozkład zanieczyszczeń.

Ponieważ w biopłuczce mikroorganizmy są w przeważającej części „zawieszone” w roztworze płuczącym, technologia ta jest głównie wykorzystywana do rozkładu substancji dobrze rozpuszczalnych w cieczach.

 

BIOLOGICZNO-CHEMICZNE ZŁOŻE ZRASZANE

Głównym elementem złoża zraszanego jest kolumna (wieża), która  pełni funkcję reaktora.

Wewnątrz wieża wypełniona jest materiałem nośnym, stanowiącym szkielet złoża biologicznego. Strukturę złoża tworzą swobodnie rozmieszczone elementy w postaci uformowanych wkładek, wykonanych z odpornych chemicznie tworzyw sztucznych,  elementów ceramicznych bądź mineralnych (keramzyt, lawa).

Powierzchnie elementów są pokryte błoną biologiczną nasyconą mikroorganizmami.

Substancje szkodliwe oraz tlen są absorbowane przez fazę ciekłą i transportowane do błony biologicznej, gdzie następuje proces ich biochemicznego rozkładu.

W celu uzyskania optymalnego efektu likwidacji odorów z powietrza można zastosować wyżej wymienione systemy mieszane.Instalacje do likwidacji odorów powinny być dobierane indywidualnie dla konkretnego przypadku po wcześniejszej analizie rodzaju emisji zanieczyszczeń.

 

Szczegółowe informacje na zapytanie – kontakt: mailto:office@corol.pl