Biofiltry – zasada działania

Biofiltry – zasada działania

Istota działania biofiltrów polega na oczyszczaniu gazów na drodze przemian biochemicznych z udziałem mikroorganizmów, które powodują przekształcanie zanieczyszczeń w trwale nieszkodliwe substancje chemiczne.

Z punktu widzenia przebiegu procesu oczyszczania określenie biofiltr jest nieścisłe. W procesie biofiltracji, występujące w gazach zanieczyszczenia, w sensie fizycznym nie podlegają rozdzieleniu bądź separacji, z możliwością ich odzysku. W omawianej technologii zachodzą reakcje biochemiczne, w wyniku których zanieczyszczenia, traktowane jako określone związki chemiczne, są nieodwracalnie przekształcane w inne substancje neutralne dla środowiska, takie jak np. woda, dwutlenek węgla, sole itp.

 

Szczegółowe informacje na zapytanie – kontakt: mailto:office@corol.pl