Biofiltr powierzchniowy

Biofiltr powierzchniowy

Obiekty te instalowane są najczęściej na betonowej płycie fundamentowej, rzadziej na płaskich dachach budynków.

Materiał filtrujący jest zgromadzony w postaci usypki o wysokości najczęściej ok. 2,0 m na siatkowej lub ażurowej powierzchni rusztu. Perforowane ruszty służą jako element nośny oraz rozprowadzania gazów odlotowych pod powierzchnią złoża.

Potrzebne urządzenia techniczne wymagane do sterowania procesem oraz do nawilżania i odsiarczania gazów są rozmieszczone w kontenerze tzw. centrali technicznej, która jest ustawiana obok zbiornika z materiałem filtracyjnym.

 

Szczegółowe informacje na zapytanie – kontakt: mailto:office@corol.pl