Biofiltr kontenerowy

Biofiltr kontenerowy

Całość zwarta w jednej konstrukcji. Instalacje te ze względów głównie transportowych są ograniczone i stosowane do obiektów o niewielkiej kubaturze.

Ogólna zasada działania biofiltra kontenerowego oraz powierzchniowego jest taka sama. Strumień dolotowych gazów jest zasysany przez wentylator i tłoczony przez komorę nawilżania pod złoże filtrujące, rozmieszczone wewnątrz kontenera na perforowanej płycie. Wentylator, komora nawilżania, jak i inne urządzenia techniczne są zainstalowane w wydzielonej przestrzeni wewnątrz kontenera.

W razie potrzeby kontener może być przykryty dachem, który zabezpiecza złoże przed wpływami pogody.
Zbierające się na dnie kontenera skropliny kondensatu są kierowane ponownie do obiegu lub odprowadzane do kanalizacji.
Dla większych ilości oczyszczanego powietrza lub gazu biofiltry kontenerowe można ustawić jeden na drugim lub obok siebie tak, aby mogły pracować równolegle.

 

Szczegółowe informacje na zapytanie – kontakt: mailto:office@corol.pl