Systemy oczyszczania powietrza i gazów procesowych

Systemy oczyszczania powietrza i gazów procesowych, które oferowane są przez spółkę Corol spełniają wszelkie standardy i wymogi. Wszystkie produkty charakteryzują się doskonałą jakością i efektywnością działania.

W ofercie Corol znajdują się dwa rodzaje biofiltórw: biofiltr powierzchniowy i biofiltr kontenerowy. Biofiltry i ich zasada działania wykorzystują najnowocześniejsze technologie. Spółka Corol oferuje filtry dostosowane indywidualnie do najróżniejszych potrzeb i możliwości swoich klientów.

Obok biofiltrów w asortymencie znajdują się również inne produkty z grupy Systemów oczyszczania powietrza i gazów procesowych.

Są to:

  • biopłuczki – gazowa, biologiczna;
  • złoża zraszane – biologiczno-chemiczne.

Corol oferuje adsorber siarkowodoru, kominki stanowiące zakończenie układów wentylacji, a także filtr do studzienek kanalizacyjnych, który eliminuje szkodliwe gazy ulatniające się w kanalizacjach sanitarnych.

Biofiltr z wsadem mineralnym – realizacja Szlachęcin – dostawca i wykonawca Corol Sp. z  o.o.

 

Opis dodatkowy

Spółka Corol oferuje jedną z najbardziej skutecznych metod dezodoryzacji powietrza za pomocą biofiltracji. O atrakcyjności tych metod stanowią przede wszystkim niskie koszty jednostkowe procesu, a także prosta eksploatacja.

Wiele inwestycji w ramach przemysłu i rolnictwa może opierać się na procesach generujących duże ilości gazów, które uwalniane są do atmosfery. Gazy te spełniać muszą restrykcyjne wymogi wynikające z przepisów prawa. W przypadku odchyleń od narzuconych norm, stanowią one poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Następuje zatem konieczność likwidacji źródła emisji gazów, bądź oczyszczenia ich przed wypuszczeniem do atmosfery.

Systemy oczyszczania powietrza i gazów procesowych, które oferowane są przez spółkę Corol spełniają wszelkie standardy i wymogi nałożone przez prawo. Wszystkie produkty charakteryzują się doskonałą jakością i efektywnością działania. Mieszanina gazów procesowych uwalnia się do atmosfery i występuje najczęściej w niskich stężeniach, a ponadto bardzo łatwo poddaje się one biodegradacji. Szczególnie w przypadku gazów o temperaturach zbliżonych do otoczenia, jest to najszybciej rozwijająca się i najbardziej skuteczna, a zarazem prosta w obsłudze metoda dezodoryzacji powietrza. Jej istota polega na wykorzystaniu mikroorganizmów do degradacji zanieczyszczeń umieszczonych w biofiltrze.

W ofercie Corol znajdują się dwa rodzaje biofiltórw: biofiltr powierzchniowy i biofiltr kontenerowy. Biofiltry i ich zasada działania wykorzystują najnowocześniejsze technologie. Spółka Corol oferuje urządzenia dostosowane indywidualnie do najróżniejszych potrzeb i możliwości swoich klientów.

Najważniejsze zalety biofiltracji, w porównaniu do konwencjonalnych metod oczyszczania powietrza stanowią o wyjątkowych korzyściach zastosowania rozwiązań firmy Corol. Są to między innymi:

  • Niskie koszty inwestycji,
  • Niskie koszty eksploatacji,
  • Ponad 90% skuteczność usuwania odorów,
  • Możliwość wykorzystania różnych szczepów mikroorganizmów w zależności od rodzaju zanieczyszczenia,
  • Elastyczność zmiany parametrów pracy biofiltrów.

Obok biofiltrów w asortymencie firmy Corol znajdują się również inne produkty z grupy systemów oczyszczania powietrza i gazów procesowych.

Są to:

  • biopłuczki (gazowa, biologiczna) – ich działanie polega na wypłukiwaniu zanieczyszczeń w kolumnie płuczącej,
  • złoża zraszane (biologiczno-chemiczne) – polegają na rozpyleniu cieczy absorbującej zanieczyszczenia, które są następnie rozkładane w kontakcie z błoną biologiczną.

Corol oferuje adsorber siarkowodoru, kominki stanowiące zakończenie układów wentylacji, a także filtr do studzienek kanalizacyjnych, który eliminuje szkodliwe gazy ulatniające się w kanalizacjach sanitarnych i instalacjach przemysłowych. Firma Corol posiada mobilną instalację pilotażową, co daje możliwość przeprowadzenia u klienta precyzyjnych badań składu zanieczyszczeń oraz wybór wyselekcjonowanych mikroorganizmów najskuteczniej usuwających dane zanieczyszczenia.

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami firmy Corol w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oczyszczania powietrza i gazów procesowych.

Więcej na: Technologie eliminacji odorów Corol