Zawory napowietrzająco – odpowietrzające typu BEV

Zawory napowietrzająco – odpowietrzające typu BEV

Zawory na – i odpowietrzające służą do zabezpieczenia rurociągów tłocznych przed skutkami zapowietrzania się oraz powstawania podciśnienia.

Szczegółowe informacje na zapytanie – kontakt: mailto:office@corol.pl