Technologie komunalne

Technologie komunalne są to produkty z szerokiej grupy systemów wodno-kanalizacyjnych. W naszej ofercie znajdują się:

  • Systemy oczyszczania powietrza i gazów procesowych – biofiltry o różnej wielkości i objętości, a także biopłuczki, złoża zraszane, adsorbery siarkowodoru, kominki i filtry do studzienek kanalizacyjnych.
  • Systemy przeciwdziałania zagniwaniu ścieków – w ofercie znajdują się dwa rozwiązania – system napowietrzania ścieków w przepompowni i system napowietrzania ścieków w rurociągu tłocznym.
  • Tłocznie ścieków – technologia pracy tłoczni ścieków polega na tymczasowym odseparowaniu ze ścieków stałych zanieczyszczeń, a następnie ich wtłoczeniu ze strumieniem przepompowywanych ścieków do rurociągu tłocznego.
  • Armatura specjalistyczna – obudowy do zaworu napowietrzająco–odpowietrzającego do podziemnej zabudowy, zastawki i zawory burzowe, klapy zwrotne różnego typu, czyszczak rewizyjny, zawory napowietrzająco–odpowietrzające oraz zestaw wodomierzowy.
  • Elementy technologiczne – pokrywy włazu, pomosty, drabinki, stojaki kolumnowe.

 

Patrz aktualności Sympozja